سبد خرید شما (0)  
تماس با ما   خدمات   افتخارات پژوهش و تحقیق نحوه خرید از سایت محصولات معرفی شرکت صفحه اصلی
     
  افتخارات  
 
 
پروانه استاندارد
پروانه استاندارد
 
جشنواره ملی نو آوری و فناوری
جشنواره ملی نو آوری و فناوری
 
جشنواره نو آوری و فناوری 1387
جشنواره نو آوری و فناوری 1387
 
 
 
نمایشگاه تاجیکستان
نمایشگاه تاجیکستان
 
ایزو
ایزو
 
نمایشگاه کیش
نمایشگاه کیش
 
 
 
ثبت اختراع
ثبت اختراع
 
استاندارد
استاندارد
 
لوح سپاس
لوح سپاس
 
 
 
اختراع
اختراع
 
ثبت اختراع2
ثبت اختراع2
 
ثبت اختراع3
ثبت اختراع3
 
 
 
ثبت اختراع4
ثبت اختراع4
 
لوح سپاس از سازمان صنایع و معادن
لوح سپاس از سازمان صنایع و معادن
 
لوح مخترعین ایران
لوح مخترعین ایران
 
 
 
لوح سپاس مجمع تولید گوشت گلند
لوح سپاس مجمع تولید گوشت گلند
 
تقدیر نامه سایت مخترعین ایران
تقدیر نامه سایت مخترعین ایران
 
طلای جهانی
طلای جهانی
 
 
 
مقام نخست در جشنواره مخترعین آسیا
مقام نخست در جشنواره مخترعین آسیا
 
مقام اول در جشنواره مخترعین جهان در سال 1390
مقام اول در جشنواره مخترعین جهان در سال 1390
 
مدال طلا مخترعین آسیا
مدال طلا مخترعین آسیا
 
 
 
یادمان سپاس از طرف سازمان صنایع و معادن
یادمان سپاس از طرف سازمان صنایع و معادن
 
ITI2011
ITI2011
 
ww
ww
 
 
 
تقدیر همکاران در روزنامه ی خراسان
تقدیر همکاران در روزنامه ی خراسان
     
 
 
 
 
پک سری